Damkommittén

Fr v: Christina Axelsson, Berit Schannong, Carola Rinse, Paula Uddman

Fr v: Christina Axelsson, Berit Schannong, Carola Rinse, Paula Uddman

Från 2017 har vi en ny Damkommitté i Lunds Akademiska Golfklubb.

Vår målsättning är att sprida glädje, trivsel och samhörighet för alla kvinnliga medlemmar i klubben. Det hoppas vi åstadkomma bland annat genom att stimulera fler damer till att vilja delta i vårt gemensamma spel och tävlande.

Vi vill också uppmuntra fler att använda damkommitténs hemsida genom att göra den mer lättillgänglig, aktuell och informativ.

Ordförande i Damkommittén:

Christina Axelsson
0739-82 07 90
christinaaxelsson1@gmail.com

Övriga ledamöter i Damkommittén:

Berit Schannong
0702-66 59 71
beritschannong@gmail.com

Paula Uddman
0708-20 89 40
paulauddman@gmail.com

Adjungerande ledamot i Damkommittén:

Carola Rinse