Running eclectic

Running eclectic 2017

Eclectic är en individuell tävling som genomförs under tisdagsgolfen på LAGK. Denna bästa-score-tävling spelas under perioden 23 maj – 26 september. Scoren hämtas från GIT varje vecka och uppdateras löpande av damkommittén. Kopia kommer att finnas på anslagstavlan i klubbrummet.

Eclectic räknas över 9 respektive 18 hål och det är antalet slag som noteras. Spelarna delas i en A och en B-klass. De tisdagar vi spelar lagtävlingar utgår eclectic.

Anmälan görs till shopen eller på anmälningslista på anslagstavlan i klubbrummet. Avgift 50 kr som betalas i shopen.

Efter den 26 september granskas scorerna och bästa score räknas fram. Därefter dras 50% av spelarens spelhcp av och den bästa scoren i varje klass utses. Spelhcp fastställs den sista tävlingsdagen.