Tävlingskommittén

Michael Stjärnfeldt, Ordförande TK

Michael Stjärnfeldt, Ordförande TK

Tävlingskommittén planerar och organiserar tävlingar på Lunds Akademiska Golfklubb för att stimulera både medlemmar och gäster att delta.

Med LAGK:s och Svenska Golfförbundets bestämmelser och rekommendationer som grund, genomför kommittén tävlingar under i stort sett hela säsongen.

Alla skall kunna delta oavsett ålder, kön eller handicap och både singel- och partävlingar förekommer.

 

Ordförande i Tävlingskommittén:

Michael Stjärnfeldt

Övriga ledamöter i Tävlingskommittén:

Andreas Andersson    
Kurt Nilsson    
Anders Andrén    
Paula Uddman    
Anders Rundquist    
Mathias Wiberg    
Kjell Wiberg

Regelsamtal

REGELSAMTAL 2018

2018-05-10

2018-05-15

2018-05-17

Inför säsongen 2018 vill Tävlingskommittén (TK) ge medlemmarna möjligheter att friska upp sina regelkunskaper och inbjuder därför till tre tillfällen med regelsamtal/regeldiskussioner och möjligheter att ställa regelfrågor. Samtalen kommer att introduceras och ledas av Magnus Atlevi, Johan Wahlqvist och FranzMichael Rundquist.

Som underlag för diskussionerna vill vi be deltagarna att tillsammans med sin anmälan också formulera en regelfråga, eller en beskrivning av ett regeltolkningsfall de varit med om – ”När jag och en kompis spelade på sjuttonde så …….. !” 

Tillfällena med inriktning är:

• Teori I – 2018-05-10, kl. 18, Konferensrummet, LAGK

– Kort genomgång av nya reglerna från 2019 och nytt handicapsystem från 2020

– Översiktlig genomgång av golfens regler och viktiga dokument rörande reglerna. Fokus på reglerna 1-17.

– Diskussion av deltagarnas egna regelfrågor och erfarenheter.

 

• Teori II – 2018-05-15, kl. 18, Konferensrummet, LAGK

– Inledande diskussion/uppdatering/frågor

– Översiktlig genomgång av golfens regler och viktiga dokument rörande reglerna. Fokus på reglerna 18-28.

– Diskussion av deltagarnas egna regelfrågor och erfarenheter.

 

• Praktik 2018-05-17, kl. 18, Framför klubbhuset, LAGK

– Inledande diskussion/uppdatering/frågor

– Banpromenad med diskussion och tolkning av golfregler på banan:

• Hål 1/2/3 – Sidovattenhinder, hindrande föremål (väg)

• Hål 9 – Vattenhinder och olika alternativ för droppning

• Hål 18 – Från tee till green med regeltolkningar


Intresseanmälan för deltagande lämnas till kansliet.

Vi önskar alla hjärtligt välkomna och ser fram mot att träffa många av klubbens medlemmar i mitten av maj.

Magnus Atlevi   Johan Wahlqvist   Franz-Michael Rundquist (2018-03-16)