Kontaktlista nya medlemmar

På listan nedan kan nya medlemmar såväl som befintliga medlemmar "skriva upp sig" ifall man önskar komma i kontakt med andra medlemmar i klubben som söker spelpartners.

Det är helt frivilligt att söka spelpartners och ni bestämmer själva om ni vill vara med samt vilka kontaktuppgifter ni vill lämna ut.

Efterhand som nya och eventuellt även gamla medlemmar önskar bli uppsatta på listan utökas den med fler namn.

Ni som vill bli uppsatta på listan skickar era uppgifter till info@lagk.se

Namn

Telefon

Epost

Hcp

 

 

 

 
Bo Lenntorp

046-12 70 97

bo.lenntorp@hotmail.com

 
Paul Stern 0720-45 93 80 palli@live.se 13,5
Gunilla Lundqvist 0706-24 13 97 lundqvist.gunilla@hotmail.com 35,6
Monica Porenius 0705-61 22 66 monica.p@telia.com  
Agneta Noreberg 046-14 71 76 agneta41@hotmail.com  
Caijza Kullberg 0706-53 22 15 a-kullberg@tele2.se 35,1
Zoltan Berenji 0735-89 34 43 zetabe57@gmail.com  
Erik Gustafsson 0737-68 89 16 isg@egnholding.com  
Jan Ljunghusen 0736-383770 Jan.lju@telia.com