Styrelsen

Följande personer är förtroendevalda för uppdrag i styrelsen för Lunds Akademiska Golfklubb.

Lennart Nilsson

Ordförande

Jonas Olsson

Vice Ordförande

Lena Granstrand

Ledamot

Michael Stjärnfeldt

Ledamot

Lillemor Olofsson

Ledamot

Mikael Paul

Ledamot

Stanislaw Kramarz

Ledamot
Foto: Johan Bävman

Foto: Johan Bävman

Gert Paulsson

Ledamot

Lars Havinder

Ledamot

Franz-Michael Rundquist

Suppleant

Henrik Ödqvist

LUGI

Eva Ageberg

Lunds Universitet

Clas Odeskog

Revisor

Hans Johansson

Revisor

Paula Uddman

Revisorsuppleant