Bolagsstyrelse

Följande personer är förtroendevalda för uppdrag i styrelsen för klubbens driftbolag, Räftens Fastighets & Service AB.

Lennart Nilsson

Ordförande

Göran Andersson

Ledamot

Agneta Noreberg

Ledamot

Tord Rosenlund

Ledamot

Jonas Olsson

Ledamot

Åke Skarstam

Suppleant

Berit Lagergren

Suppleant

Mats Edvinstam

Suppleant

Petter Rankell

Revisor

Thomas Swensson

Revisorsuppleant