Banstatus - banan och rangen öppna

Banan

Ssamtliga hål är öppna för spel. Ordinare greener och tees gäller vid spel. 

Respektera de avspärrningar som gäller för MUA (Mark under arbete) på hål 6, 7, 10, 11 och 13 - beträd EJ nytorvade områden! 

Tidsbokning gäller från kl. 06.00-18.50 för spel. 

Vid eventuell frost är banan per automatik stängd för spel oavsett vad som står på hemsidan - det är absolut förbjudet att beträda spelytorna vid frost! 

 

Tidsbokning/ bollränna

Under mars-oktober gäller tidsbokning alla dagar kl. 06.00-18.50 för spel. 

 

Driving range

Driving rangen är öppen.

 

Golfbilar

Är tillåtna på banan. Hyrs via shopen. 

 

 

Skyddsjakt

Skyddsjakt på banan kommer pågå under vintern. Jakten är förlagd till tidiga morgnar och sena kvällar.