Banstatus

Banan

Banan är STÄNGD tills vidare.

Vid frost är banan per automatik stängd för spel oavsett vad som står på hemsidan - det är absolut förbjudet att beträda spelytorna vid frost! 

 

Tidsbokning/ bollränna

Under november-februari gäller bollränna vid spel när banan är öppen. 

 

Greenfee

Nu gäller 200 kr alla dagar i veckan. 

 

Driving range

Bollautomaten på drivinge rangen är stängd tills vidare då det är för blött för att plocka bollar. Självplockning gäller därför för de som vill slå bollar. 

 

Golfbilar

Är EJ tillåtna på banan.

 

Lägesförbättring på den finklippta delen av spelfältet

Lättnad får tas med en scorekortslängd, dock ej närmre hål, enligt definitionen nedan.  

Def: En boll som ligger på den finklippta delen av spelfältet, får lyftas, utan plikt, och rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen måste han placera denna på en punkt inom en scorekortslängd från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder och inte på en green.

En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den har placerats. (Regel 20-4).

 

Skyddsjakt

Skyddsjakt på banan kommer pågå under vintern. Jakten är förlagd till tidiga morgnar och sena kvällar. 

 

Skidspår

Skidspår finns tillgängliga när det finns tillräckligt med snö. Slingan är normalt sett ca 2,5 km och finns längs hål 1-9. 

 

Mvh,

Fredrik Olofsson
Banchef
Lunds Akademiska Golfklubb