Inbjudan till Regelsamtal

Inför säsongen 2018 vill Tävlingskommittén (TK) ge medlemmarna möjligheter att friska upp sina regelkunskaper och inbjuder därför till tre tillfällen med regelsamtal/regeldiskussioner och möjligheter att ställa regelfrågor. Samtalen kommer att introduceras och ledas av Magnus Atlevi, Johan Wahlqvist och Franz-Michael Rundquist.

Som underlag för diskussionerna vill vi be deltagarna att tillsammans med sin anmälan också formulera en regelfråga, eller en beskrivning av ett regeltolkningsfall de varit med om – ”När jag och en kompis spelade på sjuttonde så …….. !”

Tillfällena med inriktning är:

 • Teori I – 2018-05-10, kl. 18Konferensrummet, LAGK
  • Översiktlig genomgång av golfens regler och viktiga dokument rörande reglerna. Fokus på reglerna 1-17.
  • Diskussion av deltagarnas egna regelfrågor och erfarenheter.
 • Teori II – 2018-05-15, kl. 18Konferensrummet, LAGK
  • Inledande diskussion/uppdatering/frågor
  • Översiktlig genomgång av golfens regler och viktiga dokument rörande reglerna. Fokus på reglerna 18-28.
  • Diskussion av deltagarnas egna regelfrågor och erfarenheter.
 • Praktik 2018-05-17, kl. 18Framför klubbhuset, LAGK
  • Inledande diskussion/uppdatering/frågor
  • Banpromenad med diskussion och tolkning av golfregler på banan:
   • Hål 1/2/3 – Sidovattenhinder, hindrande föremål (väg)
   • Hål 9 – Vattenhinder och olika alternativ för droppning
   • Hål 18 – Från tee till green med regeltolkningar

Intresseanmälan för deltagande lämnas till kansliet eller på info@lagk.se

Vi önskar alla hjärtligt välkomna och ser fram mot att träffa många av klubbens medlemmar i mitten av maj.

Magnus Atlevi  Johan Wahlqvist  Franz-Michael Rundquist

Kommentarer