Inbjudan till Regelsamtal

Inför säsongen 2019 vill Tävlingskommittén (TK) ge medlemmarna möjligheter att friska upp sina regelkunskaper och samtidigt få information om de nya reglerna för golf som gäller fr.o.m. 2019-01-01. Vi inbjuder därför till tre tillfällen med regelsamtal/regeldiskussioner och möjligheter att ställa regelfrågor. Samtalen kommer att introduceras och ledas av Franz-Michael Rundquist med stöd av Kerstin Brauer och Michael Stjärnfeldt.

Ett viktigt fokus för samtalen rör de nyheter som introducerats från årsskiftet. Om Ni har speciella frågor rörande dessa, som ni vill vara säkra på att vi kommer att behandla, vill vi be Er att tillsammans med anmälan formulera eventuella frågor.

Tillfällena är:

 • Regelsamtal – 2019-03-06, kl. 18Konferensrummet, LAGK
  • Genomgång av nyheterna i de nya reglerna från 2019, samt introduktion av nytt handicapsystem från 2020
  • Översiktlig genomgång av golfens regler och viktiga dokument rörande reglerna. Fokus på reglerna 1-19 och i dessa nya principer och begrepp för spelet.
  • Diskussion av deltagarnas regelfrågor och erfarenheter.
  • Detta datum är nu fulltecknat 

 • Regelsamtal – 2019-03-07, kl. 18Konferensrummet, LAGK
  • Genomgång av nyheterna i de nya reglerna från 2019, samt introduktion av nytt handicapsystem från 2020
  • Översiktlig genomgång av golfens regler och viktiga dokument rörande reglerna. Fokus på reglerna 1-19 och i dessa nya principer och begrepp för spelet.
  • Diskussion av deltagarnas regelfrågor och erfarenheter.

   Detta datum är nu fulltecknat 

 • Regelsamtal 2019-03-27, kl. 18Konferensrummet, LAGK
  • Genomgång av nyheterna i de nya reglerna från 2019, samt introduktion av nytt handicapsystem från 2020
  • Översiktlig genomgång av golfens regler och viktiga dokument rörande reglerna. Fokus på reglerna 1-19 och i dessa nya principer och begrepp för spelet.
  • Diskussion av deltagarnas regelfrågor och erfarenheter.

   Detta datum är nu fulltecknat

 • Regelsamtal 2019-04-03, kl. 18Konferensrummet, LAGK
  • Genomgång av nyheterna i de nya reglerna från 2019, samt introduktion av nytt handicapsystem från 2020
  • Översiktlig genomgång av golfens regler och viktiga dokument rörande reglerna. Fokus på reglerna 1-19 och i dessa nya principer och begrepp för spelet.
  • Diskussion av deltagarnas regelfrågor och erfarenheter.

   Detta datum är nu fulltecknat

 • Regelsamtal 2019-04-09, kl. 18Konferensrummet, LAGK
  • Genomgång av nyheterna i de nya reglerna från 2019, samt introduktion av nytt handicapsystem från 2020
  • Översiktlig genomgång av golfens regler och viktiga dokument rörande reglerna. Fokus på reglerna 1-19 och i dessa nya principer och begrepp för spelet.
  • Diskussion av deltagarnas regelfrågor och erfarenheter.

   Detta datum är nu fulltecknat

Intresseanmälan för deltagande i något av tillfällena för regelsamtal lämnas till kansliet – info@lagk.se; 046-990 05.

Vi önskar alla hjärtligt välkomna och ser fram mot att träffa många av klubbens medlemmar i mars.

Franz-Michael Rundquist           Kerstin Brauer              Michael Stjärnfeldt

(2019-03-18)

Kommentarer