Kallelse till Höstmöte 2017

STYRELSEN FÖR LUNDS AKADEMISKA GOLFKLUBB

kallar medlemmarna till HÖSTMÖTE söndagen den 26 november 2017 klockan 16.00.

Lokal: LAGKs Klubbhus, Kungsmarken.

Kallelse till mötet med dagording och kompletta möteshandlingar finns nu tillgänglig på medlemssidan här på hemsidan. De finns även i utskriven form i klubbhuset. 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen
Lunds Akademiska Golfklubb

Kommentarer