Kallelse till Höstmöte 2018

STYRELSEN FÖR LUNDS AKADEMISKA GOLFKLUBB

kallar medlemmarna till HÖSTMÖTE söndagen den 25 november 2018 klockan 16.00.

Lokal: LAGKs Klubbhus, Kungsmarken.

Kallelse till mötet med dagording och kompletta möteshandlingar finns nu tillgängliga under "Medlemssidan" här på hemsidan samt i tryckt form i klubbhuset. 

Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor (28 dagar) före medlemsmötet. 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen
Lunds Akademiska Golfklubb

Kommentarer