Naturdagen 8 juni

Naturvårdskommittén vid Lunds Akademiska Golfklubb (LAGK), som bildades 1994, har sedan våren 1995 arrangerat återkommande tematiska vandringar i naturreservatet Kungsmarken, där LAGKs bana är lokaliserad. Syftet med vandringarna är att informera om områdets kulturhistoriska och botaniska betydelse, och att visa på att reservatet är tillgängligt också för icke golfande naturintresserade personer.

Varje år genomförs ornitologiska och botaniska vandringar – i år den 8 juni med start kl. 07.00 – där vi strävar efter att visa upp de naturmässiga rariteter som finns i området.

Naturdag: Ornitologiska vandring – 8 juni
Samling vid klubbhuset, LAGK/Kungsmarken, kl. 07.00

Naturdag: Botanisk vandring – 8 juni
Samling vid klubbhuset, LAGK/Kungsmarken, kl. 10.30

Intresset för vandringarna har ökat över tiden och för många lundabor har de kommit att bli viktiga inslag i årsrytmen, som visar att våren återvänt ännu ett år. Antalet deltagare har ökat och i dagsläget har vi mellan 40 och 80 deltagare i de olika arrangemangen.

Samtliga arrangemang är kostnadsfria och ingen föranmälan krävs. 

Franz-Michael Rundquist
Naturvårdskommittén
Lunds Akdemiska Golfklubb

Kommentarer