Ruffarna klipps på banan

Ruffen klipps nu på banan. 

Högruffen är klippt på hål 1-9 samt på hål 10, 14, 15 och 16. Strängning och uppsamling sker härnäst.

Som många säkert vet är juli-augusti den perioden på säsongen då högruffen klipps, vilket säkerligen uppskattas av de flesta golfspelare. 

Detta innebär att vi med start idag måndagen den 1 juli börjat klippa ruffarna på banans första hål. Vi kommer uppdatera här på hemsidan allt eftersom vi klipper klart olika områden på banan. 

Detta medför att spelet på banan nu snabbt kommer bli lättare under högsäsongen. 

Mvh,

Viktor Sjöö
Banchef
Lunds Akademiska Golfklubb

Kommentarer