Ruffarna är klippta på banan

Ruffen är nu klippt på samtliga hål.

Som många säkert vet är juni-augusti den perioden på säsongen då högruffen klipps, vilket säkerligen uppskattas av de flesta golfspelare. 

Vi har efter en dispensansökan för 2018 fått godkänt att påbörja den årliga ruffklippningen i förtid. 

Detta innebär att vi sedan igår börjat klippa ruffarna på banans första hål. Turordningen i arbetet är först och främst hål 4-9 sedan hål 1-3, detta pga arterna som finns på de olika slåtterytorna.  

Vi kommer uppdatera här på hemsidan allt eftersom vi klipper klart olika områden på banan. 

Detta medför att spelet på banan nu snabbt kommer bli lättare under högsäsongen. 

Mvh,

Viktor Sjöö
Banchef
Lunds Akademiska Golfklubb

Kommentarer