Kallelse till Vårmöte 28 april

Bäste medlem,

Styrelsen i Lunds Akademiska Golfklubb kallar medlemmarna till Vårmöte söndagen den 28 april 2019 klockan 16.00.

Lokal: LAGKs Klubbhus, Kungsmarken.

Kallelsen ihop med kompletta handlingar till mötet finns som pdf på Medlemssidorna under "Handlingar".

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen
Lunds Akademiska Golfklubb

 

 

 

Kommentarer