Tävlingsbestämmelser

Alla tävlande är skyldiga att känna till de allmänna tävlingsbestämmelserna. Det är var och ens skyldighet att se till att man har rätt hcp i GIT. Tävlingsbestämmelserna finns anslagna på anslagstavlan utanför entrén. I vissa tävlingar gäller speciella bestämmelser som då finns angivna på inbjudan. Nedan följer ett utdrag ur de allmänna tävlingsbestämmelserna.

Inbjudan till tävling presenteras på TK:s anslagstavla på vår egen hemsida och genom "min golf" påwww.golf.se i god tid före tävling. Rätt att delta har spelare från erkänd golfklubb, och som har officiell hcp, är välkommen att delta i klubbens öppna tävlingar, markerade med röd text i tävlingsprogrammet.

Spelare från LAGK, Kävlinge GK, Eslövs GK och Romeleåsens GK erlägger ingen greenfee (endast startavgift) på tävlingar markerade med blå text i tävlingsprogrammet. Greenfeemedlemmar i dessa klubbar betalar tävlingsgreenfee, 200 kr. Dessa tävlingar ingår i utbyte mellan dessa fyra klubbar.

Anmälan till tävling görs på "min golf" på www.golf.se, i shopen eller per telefon 046-990 05. Tävlande som inte återtagit sin anmälan före anmälningstidens utgång, ska erlägga startavgiften om ej särskilda skäl föreligger. Vid avanmälan på tävlingsdagen ring 046-990 05.

Klassindelningar (om inget annat anges):
A: -11,4
B: 11,5-18,4
C: 18,5-36,0

Medlem med hcp 36+ får delta men endast tillgodoräkna sig hcp 36.

Startavgift (gäller alla): 100:-

Tävlingsgreenfee: Senior 200:-, Junior 100:-

Deltagarantal fastställes i varje tävling av tävlingskommittén. Vid överanmälan gäller principen "först till kvarn".

Tee: Valfri tee om inget annat anges. Anmäld tee gäller och kan ej ändras. Herrar 75+ och pojkar med officiellt hcp till och med det året de fyller 12 har rätt att välja att spela från röd tee. Start från två tees eller shotgunstart kan förekomma om tävlingsledningen finner det lämpligt.

Prisutdelning sker i regel efter varje färdigspelad klass (undantag kan förekomma). Pristagare måste närvara personligen, annars går priset vidare i resultatlistan. Vid förhinder får priset hämtas av ombud om tävlingssponsorn så tillåter. Gäller det kvalificering till nästa steg i tävling, går vederbörande vidare men inte priset.

Lokala regler och LAGK:s tävlingsregler finns anslagna på anslagstavlan utanför entrén samt publicerade på hemsidan.

De flesta tävlingar startar kl. 08.00. Det innebär att startförbud råder från 07.30 tävlingsdagar.

Exakt Tävlingshandicap (ETH)

De spelare/par/lag som eventuellt inte har ETH (Exakt tävlingshandicap) kommer ej att få ta emot pris ifall de skulle placera sig på prisplats i tävlingar.

SGF rekommenderar sedan 2013 att Exakt Tävlingshandicap är en förutsättning för att ta emot priser i en tävling. SGF rekommenderar även att alla får delta i alla tävlingar men att endast de med EGA Exakt Tävlingshandicap tas med i resultatlistan. Om klubben valt att kräva detta i en par- eller lagtävling krävs det att alla spelare i paret/laget har EGA Exakt Tävlingshandicap.

Läs gärna mer på länken Exakt Tävlingshandicap.

Detta kommer appliceras på samtliga klubbtävlingar på Lunds Akademiska Golfklubb fr.o.m. 2014.