Ban- & Naturvårdskommittén

Franz-Michael Rundquist, Ledamot Ban- & Naturvårdskommittén

Franz-Michael Rundquist, Ledamot Ban- & Naturvårdskommittén

Ban- och Naturvårdskommittén värnar om kvalitén på banan, föreslår åtgärder som gagnar utveckling mot en kvalitetsmässigt bättre och estetiskt vackrare bana. Kommittén sammanträder regelbundet och gör även besök ute på banan. Medlemmar är välkomna att lämna synpunkter och förslag till kommittén.

Ordförande i Ban- och Naturvårdskommittén:

Fredrik Johansson

Övriga ledamöter i Ban- och Naturvårdskommittén:

Franz-Michael Rundquist

Sune Einarsson

Jörgen Nilsson

Lars Wingman

Bo Elander, vilande

Birgitta Pettersson, vilande

 

Naturvårdskommitténs vandringar för 2021

 

Kulturhistorisk vandring i Kungsmarken

En återgång till någon slags normalitet efter en lång tid med Coronarelaterade restriktioner för arrangemang och möten.

Måndag 13 september kl 17.00

En kulturhistoriskt inriktad guidning av Franz-Michael Rundquist i Kungsmarkens Naturreservat och kring golfbanan på Kungsmarken. Vandringen syftar till att sätta in området i sitt historiska sammanhang och då också peka på den historiska bakgrunden till de naturvärden som idag skapar grunden för naturreservatet. Kostnadsfritt, ingen föranmälan.

Samling: vid LAGKs klubbhus, Kungsmarken, Lund.

Arrangör: Lunds Akademiska Golfklubb (LAGK), Marcus Tegstam, marcus@lagk.se, 046-990 05.

Lund 2021-08-19

Franz-Michael Rundquist

Ban- och Naturvårdskommittén