Ban- & Naturvårdskommittén

Franz-Michael Rundquist, Ledamot Ban- & Naturvårdskommittén

Franz-Michael Rundquist, Ledamot Ban- & Naturvårdskommittén

Ban- och Naturvårdskommittén värnar om kvalitén på banan, föreslår åtgärder som gagnar utveckling mot en kvalitetsmässigt bättre och estetiskt vackrare bana. Kommittén sammanträder regelbundet och gör även besök ute på banan. Medlemmar är välkomna att lämna synpunkter och förslag till kommittén.

Ordförande i Ban- och Naturvårdskommittén:

Fredrik Johansson

Övriga ledamöter i Ban- och Naturvårdskommittén:

Franz-Michael Rundquist

Sune Einarsson

Jörgen Nilsson

Lars Wingman

Bo Elander, vilande

Birgitta Pettersson, vilande

 

Naturvårdskommitténs vandringar för 2020

Alla vandringar är inställda för 2020 p.g.a. COVID-19

Kulturhistorisk vandring i Kungsmarken

Onsdag 13 maj kl. 18.30

En kulturhistoriskt inriktad guidning av Franz-Michael Rundquist i naturreservatet Kungsmarken som också är golfbana utanför Lund. Vandringen syftar till att sätta in området i sitt historiska sammanhang och då också peka på den historiska bakgrunden till de naturvärden som idag skapar grunden för naturreservatet. Kostnadsfritt, ingen föranmälan.

Samling: vid LAGKs klubbhus, Kungsmarken, Lund.

Arrangör: Lunds Akademiska Golfklubb (LAGK), Marcus Tegstam, marcus@lagk.se, 046-990 05.

 

Ornitologisk vandring i Kungsmarken

Söndag 7 juni kl. 7-ca 9

Följ med ut och lär mer om fåglarna i naturreservatet Kungsmarken som också är golfbana utanför Lund. Guide Peter Larsson.
Kostnadsfritt, ingen föranmälan.

Samling: vid LAGKs klubbhus, Kungsmarken, Lund.

Arrangör: Lunds Akademiska Golfklubb (LAGK), Marcus Tegstam, marcus@lagk.se, 046-990 05.

 

Botanisk vandring i Kungsmarken

Söndag 7 juni kl. 10.30-ca 12.30

Följ med ut och lär mer om växterna i naturreservatet Kungsmarken som också är golfbana utanför Lund. Guide Sofie Olofsson, Lunds Universitets Botaniska Trädgård.
Kostnadsfritt, ingen föranmälan.

Samling: vid LAGKs klubbhus, Kungsmarken, Lund.

Arrangör: Lunds Akademiska Golfklubb (LAGK), Marcus Tegstam, marcus@lagk.se, 046-990 05.

 

Lund 2020-01-26

Franz-Michael Rundquist

Ban- och Naturvårdskommittén