Ban- & Naturvårdskommittén

Franz-Michael Rundquist, Ordförande Ban- & Naturvårdskommittén

Franz-Michael Rundquist, Ordförande Ban- & Naturvårdskommittén

Ban- och Naturvårdskommittén kommittén värnar om kvalitén på banan, föreslår åtgärder som gagnar utveckling mot en kvalitetsmässigt bättre och estetiskt vackrare bana. Kommittén sammanträder regelbundet och gör även besök ute på banan. Medlemmar är välkomna att lämna synpunkter och förslag till kommittén.

Ordförande i Naturvårdskommittén:

Franz-Michael Rundquist

 

Övriga ledamöter i Naturvårdskommittén:

Sune Einarsson

Jörgen Nilsson

Fredrik Johansson

Lars Wingman

Bo Elander, vilande

Birgitta Pettersson, vilande

Naturvårdskommittéens vandringar för 2019 är planerade enligt nedan:

 

Kulturhistorisk vandring på Kungsmarken (ca två timmar)

2019-05-15, kl.18:30, Samling vid LAGKs klubbhus, Kungsmarken, Lund

Deltagandet är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs.

Guidning av Franz-Michael Rundquist och medlemmar i Ban- och Naturvårdskommittén.

Kontakperson: Marcus Tegstam – marcus@lagk.se; 046-990 05

 

Ornitologisk vandring(ca två timmar)

2019-06-08, kl. 07:00, Samling vid LAGKs klubbhus, Kungsmarken, Lund

Deltagandet är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs.

Guidning av Peter Larsson och medlemmar i Ban- och Naturvårdskommittén.

Kontakperson: Marcus Tegstam – marcus@lagk.se; 046-990 05

 

Botanisk vandring(ca två timmar)

2019-06-08, kl. 10:30, Samling vid LAGKs klubbhus, Kungsmarken, Lund

Deltagandet är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs.

Guidning av Botaniker från Lund och medlemmar i Ban- och Naturvårdskommittén.

Kontakperson: Marcus Tegstam – marcus@lagk.se; 046-990 05