Damkommittén

Från vänster; Kerstin Larsson, Lena Mared, Berit Schannong, Anita Hebrand, Åsa Johnsson & Paula Uddman

Från vänster; Kerstin Larsson, Lena Mared, Berit Schannong, Anita Hebrand, Åsa Johnsson & Paula Uddman

Damkommittén i Lunds Akademiska Golfklubb.

Vår målsättning är att sprida glädje, trivsel och samhörighet för alla kvinnliga medlemmar i klubben. Det hoppas vi åstadkomma bland annat genom att stimulera fler damer till att vilja delta i vårt gemensamma sällskapsspel och tävlande.

Vi vill också uppmuntra fler att använda damkommitténs hemsida som vi försöker göra så lättillgänglig, aktuell och informativ som möjligt.

Anita Hebrand
0702-68 70 22
anita@hebrand.se

Åsa Johnsson
0738-06 51 24
asamarieann@hotmail.com

Kerstin Larsson
0707-50 73 10
kerstin_ruth@hotmail.com

Lena Mared
0708 13 11 99
lena.mared@gmail.com

Berit Schannong
0702-66 59 71
beritschannong@gmail.com

Paula Uddman
0708-20 89 40
paulauddman@gmail.com