Eclectic

Running Eclectic

Att spela Eclectic innebär att man spelar sin ”drömrunda” med målet att ha ett så lågt totalresultat som möjligt efter säsongens slut.

Tävlingen är individuell och genomförs på Tisdagsgolfen under perioden 10 maj till 20 september. Man kan hoppa på när som helst under perioden men har då färre tillfällen kvar där Eclectic kan räknas.

Endast rundor under Tisdagsgolfen får registreras och scorekorten ska signeras av markör. Man bestämmer vid anmälan om ”drömrundan” ska gälla 18 eller 9 hål.

Hur går det till?

I klubbrummet finns en pärm ”Eclectic 2022” där du tar ett ”scorekortsblad” som du skriver ditt namn på. Sedan fyller du i antal bruttoslag per hål för din första Eclectic-runda samt datum. 

Efter varje tisdagsgolf avgör du om du vill notera ny score på de hål du gjort bättre resultat än på din första rond. Ändringen måste skrivas in på ditt ”blad”  i pärmen samma tisdag som ronden spelas (med bläckpenna).

Efter sista spelomgången den 20 september räknas bruttoresultatet ut och reduceras med 50 % av spelarens spelhandicap, dvs det registrerade handicap man har den 20 september. Vinnarna, en över 9 hål och en över 18 hål.

OBS! Avgiften är 50 kr, oavsett 9 eller 18 hål, som betalas i Shopen senast samma dag som du registrerar ditt första resultat i ”drömscoren.  

Anmälningsblankett hänger i klubbrummet.

För att tävlingen skall genomföras bör minst 4-5 damer delta.