Seriespel 2020

Lundadamernas seriespel

Seriespelet för damer består av Skåneserien; Open klasser, foursome openfoursome handicap.

Damerna i Lunds Akademiska Golfklubb deltar i år i Skåneserien, Foursome handicap, Foursome open och Open D50.

Startavgifter betalas av klubben, medan resekostnaderna betalas av spelarna.

Skåneserien

Serien är indelad i tre zoner, NORD, MITT och SYD, där LAGK spelar i zon MITT.

LAGK har ett lag i kategori 1 och ett lag i kategori 2.

Varje klubb får anmäla 1 lag per bana och kategori. Ett lag består av fyra spelare, där de tre bästa scorerna i varje lag räknas. Fyra spelomgångar och en final per år.

FOURSOME HCP:
LAGK spelar i div 2. Ett lag består av fyra spelare, två spelare i A-klassen och två spelare i B-klassen (se ovan). 

FOURSOME OPEN:
LAGK har ett lag = 4 spelare. Lägsta ålder 40, högsta handicap 24,0. Tre spelomgångar. 

D50
LAGK har ett lag = 3 spelare. Lägst ålder 50, högsta handicap 24,0. Tre spelomgångar.

För serieindelning och speldatum för respektive serie se SkGF:s hemsidan för damer:

www.skanesgolfforbund.com/se/seniorer/damer

Är du intresserad av att delta i seriespelet anmäler du dig till Lillemor Olofsson. 

Telefon eller sms: 0703-997370 eller lillemor.olofsson1@gmail.com