Seriespel

Seriespel 2023

Alla kan spela seriegolf!

Det är trevligt och spännande att som ett lag få representera sin klubb med spel på andra banor och därmed få ytterligare en upplevelse av golfen.  Startavgifterna betalas av klubben, medan resekostnaderna betalas av spelarna.

I år deltar vi i Skåneserien i kategori 1 och 2, samt i Openserierna D22 och D60 div 1.

Anmäl ditt intresse (utan förbindelse) på blankett på anslagstavlan i klubbrummet eller till:

Lillemor Olofsson på lillemor.olofsson1@gmail.com eller 0703-99 73 70

Berit Schannong på beritschannong@gmail.com eller 0702-66 59 71

För D22 kontaktar du Ann Jönssonann.jonsson1963@hotmail.se

För D60 kontaktar du Kerstin Brauer: kerstin.brauer1@gmail.com

Skåneserien

SKÅNESERIEN
Serien är indelad i tre zoner, NORD, MITT och SYD, där LAGK spelar i zon MITT.

Det finns tre handicap-kategorier:

Kat 1 upp till 22,9

Kat 2 upp till 29,9

Kat 3 upp till 40,0               

LAGK har ett lag i kategori 1 och ett  i kategori 2. Den som har högre hcp än 29,9 får spela i kat 2 på 29,9.

Ett lag består av fyra spelare, där de tre bästa scorerna i varje lag räknas. Fyra spelomgångar och en final per år.

D22 och D60

Lägsta ålder är 22 år respektive 60 år och högsta hcp i båda klasserna är 26,0.

Ett lag består av högst 3 men minst 2 spelare, och de två bästa bruttoresultaten räknas som lagets totala resultat. Tre spelomgångar per år.

De tre bästa i respektive ålderskategori premieras med priser efter avslutat seriespel.

För serieindelning och speldatum för respektive serie se SkGF:s hemsidan för damer:

https://www.skgf.se/se/seniorer/damer/seriespel-2022