Hcpkommittén

Hcpkommittén kontaktas via klubbens officiella epost info@lagk.se

Franz-Michael Rundquist

Kerstin Brauer

Klas Ohlsson

Johan Wahlqvist

Marcus Tegstam

 

Världshandicap 2020

Golfen har sedan länge haft globala regler när det gäller golfspel, utrustning och amatörer. Men när det gäller handicapreglerna har det funnits sex olika regelverk.

Med start 2020 kommer de att ersättas av ett nytt, där allt grundläggande är gemensamt för golfare i hela världen. 

Systemet kallas World Handicap System (WHS) – på svenska världshandicapsystemet. I Sverige sker övergången 1 mars 2020.

Här får du fakta om hur det fungerar, vad det innebär för dig och svar på vanliga frågor.

"Vad kommer min världshandicap att bli?"

Det här är en av de vanligaste frågorna vi får gällande övergången. Det bästa svaret är att ha tålamod tills Min Golf automatiskt gör beräkningen för alla svenska golfare vid övergången den 1 mars 2020.

Läs mer i frågan "Kommer min handicap att ändras mycket vid övergången?"

Formel för manuell uträkning

Vill du inte vänta går det att räkna ut genom att använda formeln för att beräkna handicapresultat på dina 20 senaste ronder. För att underlätta finns en excelfil där du kan mata in värdena i formeln. Det krävs dock viss kunskap och manuellt arbete att ta fram dessa värden. 

Filen räknar sedan ut handicapresultatet för varje rond och snittet av de åtta bästa för att få en prognos för din världshandicap vid övergången. 

Läs mer på SGF:s hemsida under Världshandicap 2020

Onlineutbildning

Lär dig allt du behöver veta när golfen går över till världshandicapsystemet. I onlineutbildningen kan du i din egen takt lära dig grunderna.

Du som vill lära dig mer kan också djupdyka i funktioner och beräkningar. 

Utbildningen är tillgänglig för alla och du behöver inte logga in.

Till utbildningen

Regelsamtal

Inför säsongen 2020 vill Tävlingskommittén (TK) återigen ge medlemmarna möjligheter att friska upp sina regelkunskaper och få information om de nya reglerna för golf som gäller fr.o.m. 2019-01-01.

Vi inbjuder därför till två tillfällen med regelsamtal/regeldiskussioner och möjligheter att ställa regelfrågor.

Samtalen kommer att introduceras och ledas av Franz-Michael Rundquist med stöd av Kerstin Brauer och Michael Stjärnfeldt.

Om Ni har speciella regelfrågor, som ni vill vara säkra på att vi kommer att behandla, vill vi be Er att tillsammans med anmälan formulera eventuella frågor.

Tillfällena är:

• Regelsamtal – 2020-03-24, kl. 18, Konferensrummet, LAGK

  • Genomgång av nyheterna i de nya reglerna från 2019, samt introduktion av nytt handicapsystem från 2020

  • Översiktlig genomgång av golfens regler och viktiga dokument rörande reglerna. Fokus på reglerna 1-19 och i dessa nya principer och begrepp för spelet.

  • Diskussion av deltagarnas regelfrågor och erfarenheter.

• Regelsamtal – 2020-03-26, kl. 18, Konferensrummet, LAGK

  • Genomgång av nyheterna i de nya reglerna från 2019, samt introduktion av nytt handicapsystem från 2020

  • Översiktlig genomgång av golfens regler och viktiga dokument rörande reglerna. Fokus på reglerna 1-19 och i dessa nya principer och begrepp för spelet.

  • Diskussion av deltagarnas regelfrågor och erfarenheter.

Intresseanmälan för deltagande i något av tillfällena för regelsamtal lämnas till kansliet – info@lagk.se; 046-990 05.

Vi önskar alla hjärtligt välkomna och ser fram mot att träffa många av klubbens medlemmar i mars.

Franz-Michael Rundquist   Kerstin Brauer   Michael Stjärnfeldt

(2020-02-24)