Junior- & elitkommittén

Junior- & Elit Kommitténs målsättning är att:

  • ha en bred junior- och elitverksamhet för både flickor och pojkar som ger alla tillfälle att utveckla sin golf efter intresse och förmåga
  • utbilda och fostra ungdomar till duktiga golfspelare som kan representera Lunds Akademiska GK i såväl lagtävlingar som individuellt
  • ha minst 100 ungdomar mellan 7 – 21 år i aktivt träning
  • skapa gemenskap som leder till god klubb- och laganda
  • stimulera till träning och tävlande
  • stimulerar till bättre fysik och kosthållning för en bättre golf
  • kontinuerligt förbättra kunskaper om regler, golfvett och etikett
  • kontinuerligt rekrytera och utbilda ledare till juniorverksamheten

Kontakta ordförande i Junior- & elitkommittén, Hjördis von Schéele, på e-post scheeles@scheelesatkungsmarken.se