Onsdagsgolfen

Onsdagsgolf LAGK 2023

Anmälan senast 08:45 onsdag i klubbrummet, första start kl. 09.00.

Tävlingsveckor våren 13 – 38, 26 veckor vid öppna sommar greener.

Spelform poängbogey och resultatet skall lämnas in för registrering.

Startavgift 20 Kr, betalas till tävlingsledaren.

Prisutdelning sker när sista bollen kommit in och resultatet sammanräknats.

Pris vid 1 – 5 deltagare, vinnaren tar allt

Pris vid 6 – 10 deltagare, vinnaren tar 120 kr, 2:an tar resten av startavgiften.

Pris vid 11 – 16 deltagare, vinnaren tar 140 kr, 2:an tar 80 kr och 3:an tar resten.

En avslutande scrambel 18 hål spelas den 26:e september med start kl. 09.00, lagen lottat samman.

Startavgift 20 kr där hela avgiften går till vinnande lag.

Gemensam lunch efteråt för de som så önskar.

Väl mött,

Tävlingsledningen