Tävlingskommittén

Michael Stjärnfeldt, Ordförande TK

Michael Stjärnfeldt, Ordförande TK

Tävlingskommittén planerar och organiserar tävlingar på Lunds Akademiska Golfklubb för att stimulera både medlemmar och gäster att delta.

Med LAGK:s och Svenska Golfförbundets bestämmelser och rekommendationer som grund, genomför kommittén tävlingar under i stort sett hela säsongen.

Alla skall kunna delta oavsett ålder, kön eller handicap och både singel- och partävlingar förekommer.

 

Ordförande i Tävlingskommittén:

Michael Stjärnfeldt

Övriga ledamöter i Tävlingskommittén:

Andreas Andersson    
Kurt Nilsson    
Anders Andrén    
Paula Uddman    
Anders Rundquist    
Mathias Wiberg    
Kjell Wiberg

Regelsamtal

Inför säsongen 2020 vill Tävlingskommittén (TK) återigen ge medlemmarna möjligheter att friska upp sina regelkunskaper och få information om de nya reglerna för golf som gäller fr.o.m. 2019-01-01.

Vi inbjuder därför till två tillfällen med regelsamtal/regeldiskussioner och möjligheter att ställa regelfrågor.

Samtalen kommer att introduceras och ledas av Franz-Michael Rundquist med stöd av Kerstin Brauer och Michael Stjärnfeldt.

Om Ni har speciella regelfrågor, som ni vill vara säkra på att vi kommer att behandla, vill vi be Er att tillsammans med anmälan formulera eventuella frågor.

Tillfällena är:

• Regelsamtal – 2020-03-24, kl. 18, Konferensrummet, LAGK

  • Genomgång av nyheterna i de nya reglerna från 2019, samt introduktion av nytt handicapsystem från 2020

  • Översiktlig genomgång av golfens regler och viktiga dokument rörande reglerna. Fokus på reglerna 1-19 och i dessa nya principer och begrepp för spelet.

  • Diskussion av deltagarnas regelfrågor och erfarenheter.

• Regelsamtal – 2020-03-26, kl. 18, Konferensrummet, LAGK

  • Genomgång av nyheterna i de nya reglerna från 2019, samt introduktion av nytt handicapsystem från 2020

  • Översiktlig genomgång av golfens regler och viktiga dokument rörande reglerna. Fokus på reglerna 1-19 och i dessa nya principer och begrepp för spelet.

  • Diskussion av deltagarnas regelfrågor och erfarenheter.

Intresseanmälan för deltagande i något av tillfällena för regelsamtal lämnas till kansliet – info@lagk.se; 046-990 05.

Vi önskar alla hjärtligt välkomna och ser fram mot att träffa många av klubbens medlemmar i mars.

Franz-Michael Rundquist   Kerstin Brauer   Michael Stjärnfeldt

(2020-02-24)