Vi erbjuder fullvärdiga medlemmar ett mycket förmånligt greenfeeutbyte med Kävlinge Golfklubb.

Under 2014-2017 har vi haft ett gemensamt greenfeeutbyte med Kävlinge Golfklubb. Erbjudandet kommer även att erbjudas 2018 och gäller för fullvärdiga medlemmar i de respektive klubbarna och innebär att den som vill ha fri tillgång till spel hos grannklubben gör det mot en fast och förbetald greenfeeavgift på 2000 kr/medlem.

De av våra medlemmar som vill spela fritt på Kävlinge Golfklubb alla dagar i veckan under 2018 betalar avgiften för detta i shopen/receptionen på Kävlinge Golfklubb och INTE i vår shop. Detsamma gäller för deras medlemmar som vill spela på LAGK, de betalar på plats i vår shop i samband med besök. OBS! Kansliet på Kävlinge GK är tillbaka den 8 januari 2018. 

Den som vill nyttja detta fina erbjudande kan inte tillgodoräkna sig eventuellt tidigare spelade ronder under 2018 då man eventuellt erlagt greenfee, utan erbjudandet gäller från det att man väljer att teckna sig för detta genom att betala den överenskomna avgiften på 2000 kr/medlem. Inte heller kan man delbetala avgiften utan den förbetalas som en engångsavgift och gäller hela 2018.

Observera att detta erbjudande endast gäller fullvärdiga seniormedlemmar (helveckomedlem) med spelrätt. Det gäller alltså inte för vardags-, student-, greenfee- eller andra former av reducerade medlemsformer. Det gäller inte heller för juniorer. 

Önskar ni mer information är ni välkomna att kontakta mig på 046-990 05 eller marcus@lagk.se

Med vänliga hälsningar,

Marcus Tegstam
Klubbchef / VD
Lunds Akademiska Golfklubb