Styrelsen

Följande personer är förtroendevalda för uppdrag i styrelsen för Lunds Akademiska Golfklubb.

Lennart Nilsson

Ordförande

Michael Stjärnfeldt

Ledamot

Lillemor Olofsson

Ledamot

Mikael Paul

Ledamot

Angelica Wallin

Ledamot

Tord Rosenlund

Ledamot
Foto: Johan Bävman

Foto: Johan Bävman

Gert Paulsson

Ledamot

Lars Havinder

Ledamot

Christina Axelsson

Ledamot

Franz-Michael Rundquist

Suppleant

Henrik Ödqvist

LUGI

Eva Ageberg

Lunds Universitet

Klas Odeskog

Revisor

Hans Johansson

Revisor

Paula Uddman

Revisorsuppleant