Styrelsen

Följande personer är förtroendevalda för uppdrag i styrelsen för Lunds Akademiska Golfklubb.

Ordförande

Lennart Nilsson

Ledamöter:
Michael Stjärnfeldt
Lillemor Olofsson
Tord Rosenlund
Paul Pierce
Lovisa Degerskär
Filip Ageberg
Petra Liljeroth
Fredrik Söderberg

Suppleant:
Franz-Michael Rundquist

LUGI:
Henrik Ödqvist 

Lunds Universitet:
Fredrik Johansson 

Revisorer:
Mikael Hellström
Ola Mattisson

Revisorsuppleant:
Paula Uddman