Bolagsstyrelse

Följande personer är förtroendevalda för uppdrag i styrelsen för klubbens driftbolag, Räftens Fastighets & Service AB.

Lennart Nilsson

Ordförande

Mats Edvinstam

Ledamot

Tord Rosenlund

Ledamot

Hjördis von Schéele

Ledamot

Åke Skarstam

Suppleant

Berit Lagergren

Suppleant

Stefan Roos

Suppleant

Petter Rankell

Revisor

Per Erik Sundin

Revisorsuppleant