Bolagsstyrelse

Följande personer är förtroendevalda för uppdrag i styrelsen för klubbens driftbolag, Räftens Fastighets & Service AB.

Lennart Nilsson

Ordförande

Mats Edvinstam

Ledamot

Tord Rosenlund

Ledamot

Hjördis von Schéele

Ledamot

Åke Skarstam

Suppleant

Vakant

Suppleant

Stefan Roos

Suppleant

Petter Rankell

Revisor

Per Erik Sundin

Revisorsuppleant