Bolagsstyrelse

Följande personer är förtroendevalda för uppdrag i styrelsen för klubbens driftbolag, Räftens Fastighets & Service AB.

Ordförande

Lennart Nilsson

Ledamöter:
Mats Edvinstam
Tord Rosenlund
Hjördis von Schéele
Paul Pierce
Åke Skarstam

Suppleanter:
Åsa Skånberg
Stefan Roos

Revisor:
Petter Rankell
petter.rankell@se.gt.com

Revisorsuppleant:
Per Erik Sundin