Bolagsstyrelse

Följande personer är förtroendevalda för uppdrag i styrelsen för klubbens driftbolag, Räftens Fastighets & Service AB.

Ordförande

Lennart Nilsson

Ledamöter:
Mats Edvinstam
Tord Rosenlund
Paul Pierce
Åsa Skånberg

Suppleanter:
Åke Skarstam
Stefan Roos
Marianne Forsström

Revisor:
Petter Rankell
petter.rankell@se.gt.com

Revisorsuppleant:
Theresé Henningsson