Byte av stamledning till bevattningen

Stamledningen till bevattningen på banan är från slutet av 1970-talet och har tjänat oss väl men det är dags för en välbehövlig renovering av den för att säkerställa bättre bevattning framöver.

Ni kommer därför under någon månads tid se hur arbetet med att gräva ner den nya stamledningen fortgår. Det kommer så klart att påverka alla hålen men olika mycket på olika hål. 

Arbetet består i att lägga ner ny stamledning från pumpstationen vid Glomssjön samt ny styrkabel runt banan till de olika ventilerna ute på banan. Som ni kommer se sker arbetet med en s.k. kedjegrävare som gräver ett smalt shakt som sedan rör och kabel läggs i på ca 60-80 cm djup. Anslutning till greener och tees görs via befintliga ventilboxar. 

Arbetet kommer pågå under 4-8 veckors tid och utförs av Sydsvensk Bevattning

Alla grävområde är att betrakta som Onormala banförhållanden/Mark under arbete och vi ber er så klart att ta hänsyn till all personal som arbetar med detta. 

Mvh,

Viktor Sjöö
Banchef
Lunds Akademiska Golfklubb

Kommentarer