Covid-19: Lättnader från 1 juni

Regeringen lättar på ett antal Coronarestriktioner från och med 1 juni.

Därför häver SGF tävlingsavrådan från 1 juni, vilket innebär att klubb-, distrikts- och förbundstävlingar kan arrangeras med fulla startfält. Shotgunstarter tillåts, liksom samlingar (möten, prisutdelningar, m.m.) om man kan garantera minst två meters mellanrum mellan individer.

Även de coronarelaterade undantagen till golfreglerna hävs 1 juni, alltså krattor ska tillbaka, ingen lägesförbättring i bunkrar, hålet får inte längre göras grundare, det är valfritt att ta ur flaggstången och resultathantering ska följa regel 3.3b.

I vissa regioner förekommer striktare restriktioner och dessa har prioritet framför SGFs rekommendationer. Hur FHMs allmänna riktlinjer för idrotten påverkar golfen finns att läsa i SGFs coronariktlinjer för golfspel som uppdateras löpande. 

På golf.se ligger även coronainformation för spelaren. Läs också om pandemilagen för idrotten i stort på Riksidrottsförbundets hemsida.

Kommentarer