Förslag om starter 2021

Fjolårets golfsäsong blev ju historisk i den bemärkelsen att det spelades otroligt många ronder, både på LAGK såväl som i resten av Sverige.

Samtidigt som detta var positivt i många avseenden märktes det en del negativa konsekvenser av den stora ökningen spelade ronder. Främst var det för LAGK:s del det faktum att golfspelare, uteslutande klubbens egna medlemmar, inte avbokade sina starttider när man inte tänkte spela.

Detta ledde stundtals till irritation bland de som skulle spela och framförallt att spelare som ville boka starttider inte kunde göra så. Inför kommande golfsäsong har klubben därför för avsikt att testa med starter på första tee under utvalda dagar. Förslagsvis blir det helgdagar till att börja med, mest för att det är högst beläggning under de dagarna.

För att göra detta möjligt eftersöker vi några dedikerade frivilliga medlemmar, gärna mångåriga sådana, att utföra detta uppdrag. Det kommer inte bli aktuellt att ha någon s.k. marshall i golfbil på banan för vi tycker det upplevs som stressigt och negativt för de som spelar, utan det blir på första tee man träffar vederbörande. De som vill vara starters ska vara bra representanter för klubben och kunna småprata lite med de som skall spela utan att för den delen störa någon. Även önskvärt om vederbörande kan lite historik om klubben, allmän vetskap om de speciella regler som gäller för Kungsmarken samt välkomnar spelarna på ett trevligt sätt.

Förutom att stå för dessa positiva och trevliga inslag ska startern så klart även notera vilka spelare som inte anlänt och således uteblivit från bokad starttid. Allt för att vi på sikt ska kunna minska antalet s.k. ”no show” bland både medlemmar och gäster.

Känner du att detta skulle vara något du vill ställa upp på så får du gärna höra av dig till kansliet på info@lagk.se och anmäla ditt intresse.

Arbetsbördan kommer bero lite på hur många medlemmar som vill göra detta men vi siktar på att ca 50 st speldagar skall ha starter. Förhoppningen är att fem st medlemmar vill göra detta och då blir det 10 st arbetspass per person. Ersättning kommer utgå i någon form och den diskuteras när de frivilliga är utvalda. 

På uppdrag av klubbens styrelse,

Marcus Tegstam
Klubbchef / VD
Lunds Akademiska Golfklubb

Kommentarer