Frivilliga insatser på banan

Banchef, Viktor Sjöö (Bild: Copyright Grönytekontakt)

Banchef, Viktor Sjöö (Bild: Copyright Grönytekontakt)

Klubben har ju en Ban- och naturvårdskommitté som jobbar långsiktigt med utveckling av banan. Men parallellt till detta, eller kanske rättare sagt som ett komplement till detta, skulle jag inför nästa säsong vilja försöka samla en grupp frivilliga medlemmar som kan tänkas göra lite olika arbetsinsatser på banan.  

Det kommer förmodligen inte handla om något fast arbetsschema, även om vissa arbeten kan göras rutinmässigt, men det kan vara mindre projekt eller arbeten efter behov som kräver fler personer än endast vi som jobbar på banan. Finns det medlemmar med olika kompetenser som skulle vilja vara med och göra en insats på banan skulle jag gärna vilja komma i kontakt med er.

Jag tänker mig att vi sedan upprättar någon form av kontaktlista med personerna som vill och kan hjälpa till med olika arbetsmoment, så ser vi om vi kan göra ytterligare förbättringar på banan framöver. Det krävs inte några jätteinsatser men om ett tiotal personer kan tänka sig hjälpa till kommer vi nog kunna göra flera bra åtgärder. Några förslag på arbetsmoment som skulle varit intressanta för oss att få hjälp med är t. ex:

 • Personer med motorsågskörkort
 • Stamning av träd och slyrensning i buskage
 • Plockning av groblad på greener
 • Byggnation av spångar och överfarter
 • Rensning av diken
 • Visst slåtterarbete t.ex. uppsamling av klippt gräs
 • Lagning av tees och torvning
 • Stensättning och markarbete
 • Målning av banmarkeringar
 • Bollplockning utanför driving range
 • Underhåll fastighet
 • Mekanikerkunskap arbetsmaskiner

Som ni ser finns det många olika arbetsmoment som vi skulle kunna tänkas få lite hjälp med om någon är intresserad. Finns det annat som vi inte tänkt på så hör gärna av er till mig så diskuterar jag mer än gärna det!

Om ni inte springer på mig på klubben når ni mig enklast på mail viktor@lagk.se eller tfn 0733-82 44 85.

Ni som anmält ert intresse sedan tidigare behöver inte göra det igen, era namn har jag! :-) 

Hälsningar,

Viktor Sjöö
Banchef
Lunds Akademiska Golfklubb

Kommentarer