Information om ruffarna på Kungsmarken

Vi får ibland reaktioner från gästspelare och även medlemmar som upplever ruffarna som besvärliga. Med denna information vill vi informera om att klubben inte avsiktligt låter ruffen bli så hög och tuff av önskan att göra banan extra svår. Att ruffen är hög och tjock under vissa perioder av säsongen beror på de regler som gäller för skötseln av naturreservatet, Kungsmarken.

Golfklubben och dess bana, som bildades så tidigt som 1936, är belägen i ett både kulturhistoriskt och botaniskt viktigt och intressant område, men också som sådant ett mycket känsligt område. Kungsmarken är klassificerat som ett naturreservat sedan 1974, och har också upptagits som ett Natura 2000 område, d.v.s. ingår i ett nätverk av skyddade områden inom EU.

Gällande den höga, och stundtals ganska tjocka ruffen, är det känt att banan är tuff under perioden juni-augusti eftersom det enligt gällande regler för naturreservatet finns slåtterytor som Skogsstyrelsen i samråd med Länsstyrelsen inte får klippa förrän vissa växter blommat färdigt och hunnit fröa av sig. Tidpunkten för detta kan variera, men vanligen börjar slåttern av ruffen omkring månadsskiftet juni/juli och efter detta blir spelet på banan mindre besvärligt.

Sammanfattningsvis kan man säga att när banan är som allra bäst och vackrast, utifrån kvalitet på spelytorna, är den också förmodligen som svårast. Det är därför lämpligt att anpassa sin spelstrategi utifrån förutsättningarna på banan för bästa upplevelse! 

Med vänliga hälsningar

Marcus Tegstam
Klubbchef / VD
Lunds Akademiska Golfklubb

Ps. För den som vill anta en riktig utmaning under sommaren kan du delta i Kungsmarken One Ball Challenge

Kommentarer