Kallelse till Höstmöte 2019

STYRELSEN FÖR LUNDS AKADEMISKA GOLFKLUBB

kallar medlemmarna till HÖSTMÖTE söndagen den 24 november 2019 klockan 16.00.

Lokal: LAGKs Klubbhus, Kungsmarken.

Kompletta handlingar till Höstmötet den 24 november finns nu tillgängliga under "Medlemssidan" på hemsidan samt i tryckt form i klubbhuset.

Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor (28 dagar) före medlemsmötet. 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen
Lunds Akademiska Golfklubb

Kommentarer

Fler artiklar