Kallelse till Höstmöte 2021

STYRELSEN FÖR LUNDS AKADEMISKA GOLFKLUBB

kallar medlemmarna till HÖSTMÖTE söndagen den 28 november 2021 klockan 15.00

Lokal: Scandic Star Hotel, Glimmervägen 5, 224 78 Lund

Kompletta handlingar till mötet finns nu tillgängliga under medlemsinloggningen på klubbens hemsida och i tryckt form i LAGKs klubbhus.  

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen
Lunds Akademiska Golfklubb

Kommentarer