Kallelse till Höstmöte 2022

STYRELSEN FÖR LUNDS AKADEMISKA GOLFKLUBB

kallar medlemmarna till HÖSTMÖTE söndagen den 27 november 2022 klockan 15.00

Lokal: LAGK:s klubbhus, Kungsmarken

Kallelse till mötet finns nu under medlemsinloggningen på klubbens hemsida och i tryckt form i LAGKs klubbhus.  

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen
Lunds Akademiska Golfklubb

Kommentarer