Kulturhistorisk vandring i Kungsmarken

En återgång till någon slags normalitet efter en lång tid med Coronarelaterade restriktioner för arrangemang och möten.

Måndag 13 september kl 17.00

En kulturhistoriskt inriktad guidning av Franz-Michael Rundquist i Kungsmarkens Naturreservat och kring golfbanan på Kungsmarken. Vandringen syftar till att sätta in området i sitt historiska sammanhang och då också peka på den historiska bakgrunden till de naturvärden som idag skapar grunden för naturreservatet. Kostnadsfritt, ingen föranmälan.

Samling: vid LAGKs klubbhus, Kungsmarken, Lund.

Arrangör: Lunds Akademiska Golfklubb (LAGK), Marcus Tegstam, marcus@lagk.se, 046-990 05.

Lund 2021-08-19

Franz-Michael Rundquist

Ban- och Naturvårdskommittén
Lunds Akademiska Golfklubb

Kommentarer