Laga nedslagsmärken och respektera banpersonalen

Vi vet att det är mycket spel på banan så här års och vi vill därför uppmana samtliga golfspelare, medlemmar som gäster, att laga era nedslagsmärken på greenerna. Generellt är det väldigt många ej lagade nedslagsmärken på våra greener och det försvårar arbetet med att ha fina och bra greener under längre tid. 

Sedan märker tyvärr vi som jobbar på banan allt mindre respekt för vår säkerhet. Är vi ute och klipper eller arbetar så vill vi inte att någon slår slag mot oss. Det krävs så lite för att olyckan skall vara framme och det är därför viktigt att denna respekt finns gentemot alla som jobbar på banan.

Vid flertalet tillfällen i år har det uppstått mer eller mindre farliga situationer där golfspelarna slår sina slag trots att banpersonal är inom räckhåll. Att efter tillsägelse från oss sedan börja argumentera emot är inte acceptabelt. Poängterar därför att det är absolut förbjudet att slå såvida vi inte gett er ett klartecken. Detta för att säkerheten måste komma först i alla lägen! 

Kika gärna på filmerna nedan som berör båda ämnena. 

Trevlig sommar,

Viktor Sjöö
Banchef
Lunds Akademiska Golfklubb

Kommentarer