Masterplan Kungsmarken

2020-11-25

Hål 16.

Hål 16.

Under veckan kommer vi rulla ut nytt gräs dels på hål 2 och 16 samt röd tee på hål 6. 

På hål 2 kan man nu se hur de nya justeringarna börjar ta form för att få en finare och jämnare slänt upp mot greenområdet. 

På hål 16 har vi återställt området där bunkern legat. 

Röd tee på hål 6 har justerats, jämnats ut och fått nytorvat gräs.   

2020-10-28

Hål 16.

Hål 16.

Idag påbörjade vi justeringarna på hål 2 och 16. 

Slänten på hål 2 jämnades ut för en jämnare spelyta upp mot greenen. 

På hål 16 har bunkern till vänster lagts igen som en följd av att vi kommer anlägga en ny främre tee på hålet. 

2020-05-18

Magnus Sunessons bok finns som nedladdningsbar PDF nedan.

Magnus Sunessons bok finns som nedladdningsbar PDF nedan.

Idag gjordes en efterkontroll av de justeringar vi redan gjort. Fyrtiofem punker i Masterplanen är redan fixade. Mycket återstår!

Några justeringar gjordes och vi hade bra diskussioner utmed banan. Det ser redan mycket bättre ut på ett flertal hål.

Några medlemmar kom fram till oss och lovordade det vi gjort hittills. Kul!

Magnus goda råd och idéer har hjälpt oss mycket med att utveckla golfbanan på kort tid och du kan läsa mer om hans tankar och idéer på länken nedan. 

2020-03-25

Magnus Sunesson (t.v.) & Viktor Sjöö, Banchef (t.h.)

Magnus Sunesson (t.v.) & Viktor Sjöö, Banchef (t.h.)

Idag har arbetet med Masterplanen för banan fortsatt. Jag och Magnus har varit ute på hål 1-9 och markerat var de nya klipplinjerna skall gå.

Vi har idag spraymålat vita linjer för fairway- och foregreenkonturer. Dessutom sitter det en hel del  små vita vimplar ute på banan. 

Vi ber alla golfspelare att inte röra eller flytta dessa markeringar när man är spelar på banan närmaste tiden. 

2020-01-22

Magnus Sunesson (t.v.) & Viktor Sjöö, Banchef (t.h.)

Magnus Sunesson (t.v.) & Viktor Sjöö, Banchef (t.h.)

Vi har inlett ett samarbete med Magnus Sunesson att göra en översyn av banan.

Samarbetet avser en s.k. Masterplan där klubben vill skapa ett måldokument för vad som ska göras med banan nu och i framtiden. Vi vill få in en helhetssyn avseende allt som har med banan att göra så att vi har en ”röd tråd” att följa.

Magnus har på kort tid skapat sig ett namn gällande utveckling av golfbanor och LAGK blir den 28:e banan som han hjälper sedan 2014. 

Mvh,

Viktor Sjöö
Banchef
Lunds Akademiska Golfklubb

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Kallelse till Vårmöte 2021-04-12
Louise hälsas välkommen till klubben 2021-04-12
Starters på LAGK 2021-04-08
Banstatus 2021-04-07
Driving rangen är nu öppen 2021-04-06