Masterplan Kungsmarken

Magnus Sunesson (t.v.) & Viktor Sjöö, Banchef (t.h.)

Magnus Sunesson (t.v.) & Viktor Sjöö, Banchef (t.h.)

Vi har inlett ett samarbete med Magnus Sunesson att göra en översyn av banan.

Samarbetet avser en s.k. Masterplan där klubben vill skapa ett måldokument för vad som ska göras med banan nu och i framtiden. Vi vill få in en helhetssyn avseende allt som har med banan att göra så att vi har en ”röd tråd” att följa.

Magnus har på kort tid skapat sig ett namn gällande utveckling av golfbanor och LAGK blir den 28:e banan som han hjälper sedan 2014. 

Mvh,

Viktor Sjöö
Banchef
Lunds Akademiska Golfklubb

Kommentarer

Fler artiklar