Matchspel för klubbens damer

Liten introduktion till matchspel - den äldsta formen av golfspel

Spelarna spelar om vinst på varje enskilt hål. Den som har vunnit flest hål vinner matchen.

1   Anmäl dig med namn och telefonnummer på lista i klubbrummet.

2   Efter lottning kontaktar du den du lottats mot i första matchen.

3   Boka tid för spel.

4   Notera ditt spelhandicap som det är det antal slag du har för 18 hål. Finns på scorekortet längst

     upp till höger.

5   Notera på scorekortet på vilka hål en av spelarna har ett extraslag. Hålets index avgör vilka

     dessa är. Börja med hål med index 1.

     Exempel: en av spelarna har spelhandicap 20 och motspelaren spelhandicap 30. Då har spelaren

     med spelhandicap 30 ett extra slag på hål med index 1 – 10.

6   Matchen är slut när en av spelarna leder med fler vunna hål än det finns hål kvar att spela. Under

     matchen behöver man inte håla ut om det är tydligt vem som kommer att vinna hålet.

7   Notera segraren i matchen på spelschema i klubbrummet.

8   Första matchen ska spelas senast den 21 maj, den andra senast den 11 juni, den tredje senast

     den 2 juli osv med tre veckors mellanrum.

 

Lena Mared                  Agneta Noreberg

Kommentarer