Ny efterbeteshage uppsatt

Idag har vi fått ytterligare en efterbeteshage uppsatt. Hagen är belägen i den västra delen av övningsområdet d.v.s. förbi korthålsbanan samt höger om tee på hål 9. Den bör således inte påverka eller störa golfspelet nämnvärt. 

Hagen är likt den andra efterbeteshagen (vid hål 10, 12 och 18) en av skötselåtgärderna som har varit planerad enligt tidigare information som finns att se under Skötselalternativ för slåttermarkerna inom naturreservatet Kungsmarken.

Hagen kommer vara uppsatt under begränsad period under säsongen efter att slåttern är utförd på detta område. Det kommer även här vara efterbete med nötkreatur. Betet orsakar trampskador, minskar mängden förna och håller vegetationen låg. 

Spelmässigt utifrån golfsynpunkt är hela hagen att betrakta som out of bounds

Mvh,

Viktor Sjöö
Banchef
Lunds Akademiska Golfklubb

Kommentarer