Ny medlemsundersökning den 25 augusti

Den 25 augusti distribueras det andra utskicket av årets medlemsundersökning, Players 1st till klubbens medlemmar. 

Observera att den kan hamna i skräpposten. För oss på klubben är dina svar viktiga och vi tackar på förhand för att du tar dig tiden att delta.

Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där ca 360 svenska golfklubbar deltar. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang.

För oss i klubbens ledning är Players 1st ett verktyg för att få reda på hur ni medlemmar ser på verksamhet och anläggning. Resultatet används i styrelsens och klubbledningens arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid. 

Undersökningen går ut via epost vid två tillfällen under golfsäsongen, till hälften av medlemmarna vid varje tillfälle. Den 23 juni fick hälften av klubbens medlemmar sin undersökning och nu är det dags för andra hälften att få sin. 

Tack på förhand för din medverkan!

Marcus Tegstam
Klubbchef / VD
Lunds Akademiska Golfklubb

 

Kommentarer