Ruffarna klipps på banan

Idag påbörjar vi den årliga slåttern vilken innebär att ruffarna klipps på banan.

Det klipps först på hål 1-9. Klippning på hål 10-18 sker därefter. 

Det är delvis klippt på hål 1, 4, 5, 6 och 7 nu. Hål 3 är klippt tidigare i år. 

Strängning och uppsamling sker kontinuerligt.

Som många säkert vet är juli-augusti den perioden på säsongen då högruffen klipps, vilket säkerligen uppskattas av de flesta golfspelare. 

Detta innebär att vi fr.o.m. den 1 juli börjar klippa ruffarna på banan. Vi kommer uppdatera här på hemsidan allt eftersom vi klipper klart olika områden på banan. 

Detta medför att spelet på banan nu snabbt kommer bli lättare under högsäsongen. 

Mvh,

Viktor Sjöö
Banchef
Lunds Akademiska Golfklubb

Kommentarer