Spel från bunker - tillfällig ordningsföreskrift

Som en följd av en del frågor vid spel från bunkrarna gäller tillfälligt följande:

Vi har valt att låta bunkerkrattorna ligga kvar ute på banan för att du som spelare ska kunna kratta bunkern om du vill. En del spelare vill inte röra krattorna och kan därför inte krattar efter sig i bunkern och vi tycker det är helt OK att låta bli.

För dig som vill spela ur bunkern och bollen råkat hamna i ett uppenbart dålig läge p.g.a. tidigare spelare som ej krattat tillåter vi därför att spelare lyfter sin boll, återskapar ett normalt spelbart läge, placerar sin boll och sedan spelar därifrån.

Denna tillfälliga ordningsföreskrift gäller tills vidare vid spel på banan. 

Kommentarer