Uppfräschning av klubbhus - vintern 2022

Efter snart 16-17 års daglig verksamhet med relativt höga besökstal, och högt slitage, har det blivit dags att fräscha upp klubbhuset. Klubben har anlitat en inredningsfirma – RUMRUM i Malmö – för att presentera ett opartiskt och neutralt förslag av en uppfräschning, och för att lägga förslag till en konceptidé för klubbens gemensamma ytor i och runt klubbhuset. Del 1 innefattar klubbhusets entré, klubbrum, restaurangdel, toaletter och utemiljön vid entrédörren samt kioskdelen. Senare del är tänkta att innefatta kansli, kontor, shop, konferens och omklädningsrummen, allt för ett enhetligt koncept.

Förslag har nu presenterats och beslut/beställning i ärendet behöver tas relativt snart för att arbetena skall kunna genomföras under januari 2022 – innan nästa säsong inleds och för att de nödvändiga arbetena så lite som möjligt skall störa klubbens reguljära verksamhet. Det är ca 8-10 veckors leveranstid på de flesta möbler och inredningsinventarier som kommer att behövas, varför ett beslut är nödvändigt om arbetet skall kunna genomföras enligt plan.

För att ge medlemmarna en möjlighet att se, bilda sig en uppfattning om och ge synpunkter på förslaget har styrelsen beslutat sig för att ställa ut förslagen i klubbhuset under perioden 2021–10-19 – 2021–10-31. Förslagen kommer också att vara tillgängliga på medlemsidorna på klubbens hemsida under ”Medlemssidorna” samt nedan som pdf. 

Synpunkter och kommentarer rörande förslagen skall lämnas skriftligt till styrelsen senast 2021-10-31, kl. 12.00. Det är nödvändigt att synpunkter/kommentarer lämnas skriftligt för att styrelsen på ett rationellt sätt skall kunna hantera inkomna synpunkter. Synpunkter kan lämnas direkt i postfacket i dörren till klubbens, skickas per brev till – LAGK, Kungsmarken, 225 92 Lund, eller per e-post till: info@lagk.se.

Inkomna synpunkter och kommentarer kommer att behandlas snarast av styrelsen, vilken sedan avser att hålla ett extra styrelsesammanträde inom ett par veckor efter att kommentarerna lämnats. Styrelsen avser vid detta möte diskutera de inkomna synpunkterna, sammanställa sin uppfattning av inkomna synpunkter och sina förslag till korrigeringar av förslagen innan beslut fattas av styrelsen.

Kungsmarken 2021-10-18

Styrelsen
Lunds Akademiska Golfklubb

Kommentarer