Uppfräschning av klubbhus - vintern 2022

Efter snart 16-17 års daglig verksamhet med relativt höga besökstal, och högt slitage, har det blivit dags att fräscha upp klubbhuset. Klubben har anlitat en inredningsfirma – RUMRUM i Malmö – för att presentera ett opartiskt och neutralt förslag av en uppfräschning, och för att lägga förslag till en konceptidé för klubbens gemensamma ytor i och runt klubbhuset. 

Del 1 innefattar klubbhusets entré, klubbrum, restaurangdel, toaletter och utemiljön vid entrédörren samt kioskdelen.

Senare del är tänkta att innefatta kansli, kontor, shop, konferens- och omklädningsrummen, allt för ett enhetligt koncept.

Förslag har presenterats och utvärderats och sedan någon veckas tid tillbaka är order lagd för möbler, målning och nya toaletter. Ni kan se en ungefärlig konceptpresentation på pdf nedan.

Arbetet kommer inledas med att klubbhuset töms på möbler, tavlor och prynadssaker för att stå klart för målning i vecka 2. Detta arbete kommer pågå under 3-4 veckor. Möbler är planerade att anlända under vecka 4 för att sedan montering skall ske under vecka 5. 

Går allt enligt plan så öppnar klubbhus och restaurang upp igen under vecka 6 med start måndagen den 7 februari 2022.  

Hälsningar,

Marcus Tegstam
Klubbchef / VD
Lunds Akademiska Golfklubb

Kommentarer