Valberedningen informerar

Klubbens höstmöte närmar sig och valberedningen skall lägga ett förslag till styrelseledamöter för det kommande året.

Vi i valberedningen tar tacksamt emot förslag på personer som kan tänka sig ett sådant uppdrag. 

Du är välkommen att höra av dig snarast till någon av oss i valberedningen.

Vänliga hälsningar från valberedningen!

Håkan Magnusson
0706-32 18 16
Hakan.Magnusson@svet.lu.se

Birgitta Brun
0727-27 23 45
brunbirgitta@gmail.com

Karl Ageberg
0706-77 02 64
karl.ageberg@gmail.com

Kommentarer