Valberedningen informerar

Klubbens kombinerade Vår- och Höstmöte närmar sig och valberedningen arbetar nu med sitt förslag till styrelseledamöter för det kommande året i Räftens Fastighets & Service:s styrelse och i LAGK:s styrelse.

Vill du nominera någon person till styrelseuppdrag i klubben tar vi  i valberedningen tacksamt emot förslag på personer.

Du är välkommen att höra av dig till någon av oss i valberedningen.

Vänliga hälsningar från valberedningen!

Håkan Magnusson
0706-32 18 16
Hakan.Magnusson@svet.lu.se

Birgitta Brun
0727-27 23 45
brunbirgitta@gmail.com

Karl Ageberg
0706-77 02 64
karl.ageberg@gmail.com

Kommentarer