Meddelande från Valberedningen

Snart är det höstmöte i Lunds Akademiska Golfklubb. Valberedningen skall då lämna förslag till ledamöter i styrelsen samt förslag till revisorer för det kommande året.

Vi inbjuder alla medlemmar att lämna förslag på personer som ni anser är lämpliga till uppdrag i klubben. Ni kan antingen anmäla eget intresse eller föreslå någon annan person.

Klubbens nuvarande revisorer har avböjt omval och vi är särskilt intresserade av namn på personer som kan väljas till revisorer i klubben.

Ni är välkomna att kontakta någon av oss i valberedningen antingen via mail eller telefon:

Håkan Magnusson, Hakan.Magn22@gmail.com, 0706-321816

Birgitta Brun, brunbirgitta@gmail.com, 0727-272345

Karl Ageberg, Karl.Ageberg@gmail.com, 0706-770264

Vi ser fram emot att höra från er!

Håkan, Birgitta & Karl

 

Kommentarer