Vårmöte 2014

Igår avhölls årligt Vårmöte i LAGK där två stora händelserna präglade mötet.

Birgitta Anderberg utsågs till hedersmedlem i LAGK. Klubbchef, Marcus Tegstam (t.v.) och ordförande, Lennart Nilsson (t.h.)

Birgitta Anderberg utsågs till hedersmedlem i LAGK. Klubbchef, Marcus Tegstam (t.v.) och ordförande, Lennart Nilsson (t.h.)

Den viktigaste punkten på mötet var att ordförande, Lennart Nilsson, inledde mötet med att redogöra för den ekonomiska plan klubben lyckats få till inför kommande år. De insatser som Lennart och delvis övrig klubbledning lyckats få till möjliggör att klubben kan få nödvändig arbetsro och börja planera mer långsiktigt än vad som varit möjligt de senaste åren. Medlemmarna som närvarade visade sin uppskattning gentemot ordförandes ovärderliga arbete med ovationer.

Mötets andra stora händelse gällde styrelsens förslag om att utse klubbens mångåriga kanslist, Birgitta Anderberg, till hedersmedlem. Mötet gick på styrelsens linje och röstade igenom förslaget att utse Birgitta till hedersmedlem i LAGK. Birgitta som arbetat i klubben sedan 1991 går den 30 juni går i pension efter otroliga 23 års tjänstgöring i klubben. Birgitta avtackades i förväg med blommor och höll själv ett kort tal om sina år på klubben.

I övrigt gick mötet ganska snabbt och lugnt och var avklarat efter en dryg timme. Protokoll och övriga handlingar kan du som medlem se på hemsidan under Medlemsidorna.

Kommentarer