Kallelse till Vårmöte 26 april

Bäste medlem,

Styrelsen i Lunds Akademiska Golfklubb kallar medlemmarna till Vårmöte söndagen den 26 april 2020 klockan 16.00.

Lokal: LAGKs Klubbhus, Kungsmarken.

Kallelsen till mötet finns som pdf på Medlemssidorna under "Handlingar".

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen
Lunds Akademiska Golfklubb

 

 

 

Kommentarer