Kallelse till Vårmöte

Bäste medlem,

Styrelsen i Lunds Akademiska Golfklubb kallar medlemmarna till Vårmöte söndagen den 23 april 2023 klockan 15.00.

Lokal: LAGKs Klubbhus, Kungsmarken.

Kallelsen finns som pdf på Medlemssidorna under "Handlingar". 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen
Lunds Akademiska Golfklubb

 

Kommentarer