Kallelse till Vårmöte

Bäste medlem,

Styrelsen för Lunds Akademiska Golfklubb kallar medlemmarna till VÅRMÖTE i april 2021.

Med hänsyn till de exceptionella omständigheter som präglat år 2020, och fortsätter att prägla innevarande år, kommer mötet (efter styrelsebeslut 2021-02-10) att genomföras som ett digitalt korrespondensmöte där endast ärenden som för klubben och bolagets verksamhet är nödvändiga att besluta om kommer att behandlas.

Detta har markerats i föredragningslistan, genom att gråtona punkter som inte behandlas. Inkomna motioner kommer inte att kunna behandlas utan kommer att tas upp på första möjliga fysiska medlemsmöte. Styrelsen ser dock gärna att medlemmarna redan nu presenterar eventuella motioner för senare behandling.

Kompletta handlingar till ”mötet”, röstblankett och instruktioner för hur omröstningen skall genomföras finns nu tillgängliga som pdf-filer på Medlemssidorna under "Handlingar".

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen
Lunds Akademiska Golfklubb

 

Kommentarer