Vårmötet 26 april - inställt

Styrelsen i Lunds Akademiska Golfklubb meddelar att Vårmötet som skulle gått av stapeln 26 april är inställt tills vidare p.g.a. COVID-19. 

Förslag på framtida datum för mötet lämnas när vi vet mer om den rådande samhällssituationen. 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen
Lunds Akademiska Golfklubb

Kommentarer