Volvo World Golf Challenge

Tävlingsvillkor
Nedan tävlingsvillkor gäller klubbkval, regionfinal samt Sverigefinal och är godkända av SGF.

Deltagare
För att få delta gäller följande:

  • Född 2003 eller tidigare
  • Högst handicap 36,0
  • Medlem i en svensk golfklubb eller i en association som är ansluten till SGF
  • Paret måste bestå av samma spelare i kvalificeringsomgångarna. Om en spelare i paret får förhinder får den andra spelaren representera paret ensam.

Anmälan
Anmälan görs via Min Golf. Anmälningsavgiften är 100 kr och bestäms av arrangörsklubben i samråd med lokal Volvohandlare. Arrangörsklubben tillsammans med lokal Volvohandlare bestämmer startfältets storlek och urvalsordning vid överanmälan.  

Tävlingsformat
Volvo World Golf Challenge 2021 är en partävling som genomförs i två handicap-klasser över tre kvalificeringsomgångar - klubbkval – regionfinal - och Sverigefinal.

Klass A: Sammanlagd handicap – 24,0

Klass B: Sammanlagd handicap 24,1–56,0

Spelformen är fyrboll poängbogey med handicap över 18 hål. Ett par spelar hela tävlingen i den klass som de spelade klubbkvalet i och kan maximalt tillgodoräkna sig klassens högsta handicap i regionfinalen eller Sverigefinalen oavsett om de har en högre handicap vid tävlingstillfället. Har laget lägre handicap än vid klubbkvalet ska aktuellt handicap användas i finalspelet.

Damer spelar från standardtee för damer och herrar från standardtee för herrar oavsett ålder. Tävlingsledningen på respektive arrangörsklubb beslutar vilken tee som är standardtee. Spelplatser för samtliga klubbtävlingar finns angivna på www.volvocars.se/golf. Observera att tidigare års dam- och herrklass utgår och ersätts av en och samma men uppdelat i två handicap-klasser.

Handicap
Vardera spelare multiplicerar sitt spelhandicap med 0,9 och avrundar produkten till närmaste heltal. I regionfinal och Sverigefinal är högsta handicap som får tillgodoräknas 28,0 för damer och 24,0 för herrar.

Kvalificering
Om kvalificerat par lämnar återbud till nästa omgång erbjuds nästkommande placerat par från aktuell spelplats att deltaga. Får någon spelare förhinder kan denne ej bytas mot annan spelare.

Klubbkval
Segrande par i respektive handicap-klass kvalificerar sig till regionfinal.

Regionfinal
Segrande lag samt andrapristagare i respektive handicap-klass kvalificerar sig till Sverigefinal från regionfinal med fler än 7 lag i varje klass. Segrande lag i respektive handicap-klass kvalificerar sig till Sverigefinal från regionfinal med färre än 8 lag i varje klass.

Sverigefinal
Inspel sker den 17/9 med en lagtävling den 18/9 och en singeltävling söndagen den 19/9.

Avgörande vid lika resultat
1) Spelhandicapmetoden (det par med lägst sammanlagt spelhandicap rangordnas högst).

2) Matematiska metoden.

Kommentarer