Lokala regler

LOKALA REGLER 2019 FÖR LUNDS AKADEMISKA GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3, samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan till höger om entrén till klubbhuset och på hemsidan (www.lagk.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL
(om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18)
1. Banans gränser utgörs av vitmarkerade stängselstolpar alternativt vita pinnar.

2. Pliktområden; Spelförbudszoner (Regel 17 och 16)
1. Omarkerade diken är röda pliktområden. Gränsen går där marken bryter av ner mot området.
2. Det röda pliktområdena längs högra sidan på hål 17 är oändligt.
3. Där det finns droppzon för pliktområden (hål 18), får spelaren ta lättnad enligt Regel 17 eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen även när denna är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till pliktområdet. Droppzonen är lättnadsområde enligt Regel 14.3.
4. Områden definierade med blå pinnar med grön topp är spelförbudszoner som skall behandlas som onormala banförhållanden. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonerna måste tas enligt Regel 16.1f.

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden (Blommande orkidéer)
1. Området inom en klubblängd från blommande orkidé/er på hela banan är definierat som spelförbudszon varifrån spel är förbjudet. Om spelarens boll ligger i området, eller om detta påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

4. Onormala banförhållanden (Regel 16/15) och organiska delar av banan
a) Mark under arbete
1. Alla områden som markeras av blåa pinnar, vita linjer eller på annat sätt angetts som Mark under arbete (MUA).
b) Skador i bunker
1. För skador i bunker såsom blottade stenar, dräneringsrör, gropar eller fåror förorsakade av rinnande vatten får spelaren ta lättnad enligt Regel 16.
c) Oflyttbara tillverkade föremål (Regel 16)
1. Alla avståndsmarkeringar som visar avståndet till mitten av green
2. Svart/vita referensstolpar på hål 15 och 17.
d) Flyttbara tillverkade föremål (Regel 15)
1. Sökstolpar i ruffen med turkos topp.
e) Organiska delar av banan
1. Alla stengärdesgårdar och rester av dylika som korsar hål 13, 14, 15 och 17 är organiska föremål på banan. Ingen lättnad utan plikt för dessa förhållanden. Lösa stenar får inte tas bort.
2. Travar av stockar på banan med syftet att fungera som insektsfällor är inte mark under arbete eller flyttbara tillverkade föremål utan organiska föremål på banan. Ingen lättnad utan plikt för dessa förhållanden. Stockarna får inte flyttas eller tas bort.

5. Begränsningar i att använda speciell utrustning
Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller tillåtits av tävlingsledningen. En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel. Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

6. Speltempo (Regel 5.6)
En spelare, för vilken det är möjligt att slå ett slag, har från det att han/hon bedöms ha kunnat komma fram till sin boll:
- 60 sekunder på sig att slå slaget om han/hon inte bedöms ha haft möjlighet att förbereda sitt slag
- 40 sekunder på sig att slå slaget om han/hon bedöms ha haft möjligheten att förbereda sitt slag

En spelare som överskrider någon av tidsgränserna har brutit mot den lokala regeln.

Plikt för brott mot den lokala regeln under samma rond:
Första överträdelsen - Varning
Andra överträdelsen - Matchspel och Slagspel: ett slag
Tredje överträdelsen - Matchspel och Slagspel: två slag
Fjärde överträdelsen - Diskvalifikation

Anmärkningar:
1. En spelare har haft tid att förbereda sitt slag om det bedöms att han/hon borde ha kommit fram till sin boll medan:
a. en spelare i samma grupp som ska slå sitt slag före spelaren, förbereder sitt slag eller
b. gruppen framför spelarens grupp är inom räckhåll för spelarens planerade slag.

2. Det är möjligt att slå ett slag när:
a. gruppen framför spelarens grupp är utom räckhåll för spelarens planerade slag, eller
b. spelarens grupp inte har en regelsituation eller inte väntar på en domare, eller
c. spelaren inte behöver vänta på spelare på ett närliggande hål.

3. Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta.

4. Tidtagning görs inte under ett hål där en match kan avgöras.

5. Spelaren bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt.

Beslutade av Lunds Akademiska Golfklubbs styrelse 2019-04-10; §xx  

 

(Fullständig pdf med lokala regler inklusive klubbens tävlingsbestämmelser finns nedan)