Tävlingsbestämmelser

Från "Lokala regler och tävlingsvillkor"

TÄVLINGSVILLKOR – LUNDS AKADEMISKA GOLFKLUBB

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR FÖR LUNDS AKADEMISKA GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3, samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Lokala regler finns på nedan länk samt anslagna på anslagstavlan till höger om entrén till klubbhuset.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. Se nedan länk.

För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.