Tävlingsbestämmelser

Från "Lokala regler och tävlingsvillkor 2020"

TÄVLINGSVILLKOR – LUNDS AKADEMISKA GOLFKLUBB

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 1. Registrerade ronder i GIT
  Klubbens tävlingar är öppna för spelare med EGA Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Tävlingshandicap.
 1. Inbjudan till tävling
  Inbjudan till tävling presenteras på TK:s anslagstavla på vår egen hemsida och genom "min golf" på www.golf.se i god tid före tävling. Spelare från erkänd golfklubb, som har officiellt handicap, är välkommen att delta i klubbens öppna tävlingar, markerade med röd text i tävlingsprogrammet.
 1. Anmälan till tävling
  Anmälan till tävling görs på "min golf" på www.golf.se, i shopen eller per telefon 046-990 05. Tävlande som inte återtagit sin anmälan före anmälningstidens utgång, ska erlägga startavgiften om ej särskilda skäl föreligger. Vid avanmälan på tävlingsdagen ring 046-990 05.
 1. Handicapklasser
  Klassindelningar (om inget annat anges):
  A: -15,0
  B: 15,1-24,0 
  C: 24,1-54,0
 1. Tee i klubbtävlingar 
  Anmäld tee gäller och kan ej ändras. Herrar 70-74 har rätt att välja blå tee, Herrar 75+ och pojkar med officiellt handicap till och med det året de fyller 12 har rätt att välja att spela från röd tee. Damer 70+ och flickor med officiellt handicap till och med det året de fyller 12 har rätt att välja orange tee.

  Start från två tees eller shotgunstart kan förekomma om tävlingsledningen finner det lämpligt.
 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet (Regel 5.7)
  Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med:
  Omedelbart avbrott/farlig situation- en lång signal med siren.
  Normala avbrott – tre korta signaler med siren, upprepade gånger.
  Återuppta spelet – två korta signaler med siren, upprepade gånger.
  När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda
  Plikt för brott mot den lokala regeln: Se Regel 5.7b.
 1. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)
  Avgörande vid lika resultat görs enligt Regel 3.3a
 1. Tvister/regelbrott
  Eventuella tvister/regelbrott skall framföras till och avgöras av tävlingsledningen innan scorekortet är inlämnat. Telefonnummer till tävlingsledningen: 046-990 05 (#1 – Shop/Reception).
 1. ”Scoring area”, scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
  Platsen för scorekortsinlämning anges i de kompletterande lokala reglerna för varje tävling. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat scoring area med båda fötterna.
 1. Prisutdelning
  Prisutdelning sker i regel efter varje färdigspelad klass (undantag kan förekomma). Pristagare måste närvara personligen, annars går priset vidare i resultatlistan. Vid förhinder får priset hämtas av ombud om tävlingssponsorn så tillåter. Gäller det kvalificering till nästa steg i tävling, går vederbörande vidare men inte priset.
 1. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
  När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Beslutade av Lunds Akademiska Golfklubbs Styrelse 2020-02-17; §xx